Пам'ятка з питань повернення на історичну батьківщину

1. Хто такі оралмани?

Оралман – іноземець або особа без громадянства казахської національності, яка постійно проживала на момент отримання суверенітету Республікою Казахстан за її межами, та її діти казахської національності, які народилися та постійно проживали після отримання суверенітету Республікою Казахстан за її межами, що прибула (прибули) до Республіки Казахстан з метою постійного проживання на історичній батьківщині та отримала (отримали) відповідний статус у порядку, встановленому Законом.

2. Як і ким присвоюється статус «оралман»?

Етнічні казахи, які самостійно в'їхали на територію Республіки Казахстан, можуть подавати заяву на присвоєння статусу оралмана та (або) включення в регіональну квоту прийому оралманів у місцеві виконавчі органи або через Державну корпорацію

Етнічні казахи, які проживають за межами Республіки Казахстан, подають заяву на присвоєння статусу оралмана та (або) включення в регіональну квоту прийому оралманів у зарубіжні установи Республіки Казахстан

Місцеві виконавчі органи областей, міст республіканського значення, столиці приймають рішення про присвоєння статусу оралмана

Довідково:

"Державна корпорація "Уряд для громадян" (далі – Державна корпорація) – юридична особа, створена за рішенням Уряду Республіки Казахстан, для надання державних послуг відповідно до законодавства Республіки Казахстан, організації роботи з прийому заяв на надання державних послуг і видачі їх результатів послугоотримувачу за принципом "одного вікна", а також для забезпечення надання державних послуг в електронній формі.

3. Заходи державної підтримки, що надаються оралманам, етнічним казахам і членам їх сімей

Відповідно до чинного законодавства Республіки Казахстан, оралмани мають такі пільги:

 • звільнення при в'їзді на територію РК від сплати митних платежів на майно для особистого користування, включаючи транспортні засоби (ЗРК «Про міграцію населення», ст.23);
 • отримання дозволу на постійне проживання в РК у спрощеному порядку, без підтвердження своєї платоспроможності та незалежно від виду візи, включаючи студентів з числа етнічних казахів (ЗРК «Про міграцію населення», ст.23, 33);
 • забезпечення безкоштовними адаптаційними та інтеграційними послугами в Центрах адаптації та інтеграції оралманів (ЗРК «Про міграцію населення», ст.23);
 • тимчасова реєстрація в центрах адаптації та інтеграції оралманів, центрах тимчасового розміщення за відсутності службового або власного житла на термін не більше одного року (ЗРК «Про міграцію населення», ст.26);
 • забезпечення заходами щодо сприяння зайнятості нарівні з громадянами РК (ЗРК «Про зайнятість населення», ст. 5);
 • забезпечення медичною допомогою нарівні з громадянами РК (КРК «Про здоров'я народу та систему охорони здоров'я», ст.34);
 • забезпечення місцями в школах і дошкільних організаціях нарівні з громадянами РК (ЗРК «Про міграцію населення», ст.23);
 • отримання освіти в рамках квот на вступ до навчальних закладів технічної та професійної, післясередньої та вищої освіти (ЗРК «Про освіту», ст.26);
 • отримання адресної соціальної допомоги, держдопомоги на дітей і спецдерждопомога нарівні з громадянами РК (ЗРК «Про державну адресну соціальну допомогу», ст. 2, «Про держдопомогу сім'ям, які мають дітей», ст. 2, «Про спеціальний державну допомогу в РК» , ст. 3);
 • пенсійне забезпечення нарівні з громадянами РК (ЗРК «Про пенсійне забезпечення в РК», ст.2);
 • отримання земельної ділянки на праві тимчасового безоплатного землекористування для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, дачного будівництва, а також для ведення селянського або фермерського господарства та товарного сільгоспвиробництва («Земельний Кодекс РК», ст.46);
 • отримання житла з фонду комунальної власності місцевих виконавчих органів (ЗРК «Про житлових відносинах», ст. 68).
 • отримання громадянства РК у спрощеному (реєстраційному) порядку, включаючи студентів з числа етнічних казахів (ЗРК «Про громадянство РК», ст.16-1).

4. Отримання громадянства Республіки Казахстан

Відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про громадянство Республіки Казахстан», оралмани, які постійно проживають на території Республіки Казахстан на законних підставах незалежно від терміну проживання та етнічні казахи, які навчаються у вищих навчальних закладах Республіки Казахстан, можуть бути прийняті до громадянства Республіки Казахстан у спрощеному (реєстраційному) порядку.

Термін розгляду матеріалів про набуття громадянства у спрощеному (реєстраційному) порядку не повинен перевищувати три місяці з дня подачі заяви.

5. Отримання освіти в Республіці Казахстан

Розмір квоти прийому під час вступу на навчання в освітні заклади, що реалізують освітні програми технічної та професійної, післясередньої та вищої освіти, від затвердженого державного освітнього замовлення для осіб казахської національності, які не є громадянами Республіки Казахстан в розмірі – 2 відсотки.

6. Сприяння оралманам, які прибули в регіони, визначені Урядом у рамках регіональної квоти прийому оралманів

Оралманам і членам їх сімей, включеним у регіональну квоту прийому оралманів, надаються заходи державної підтримки, передбачені учасникам активних заходів сприяння зайнятості відповідно до законодавства Республіки Казахстан про зайнятість населення:

 • субсидії на переїзд - одноразово в розмірі 35 місячних розрахункових показників на кожного члена сім'ї;
 • субсидії на відшкодування витрат на найм (оренду) житла та оплату комунальних послуг – щомісячно протягом дванадцяти місяців від 15 до 30 місячних розрахункових показників у залежності від кількості членів сім'ї та місця переселення (міська чи сільська місцевість).

7. Коли припиняється статус «оралмана»?

1) після отримання оралманом громадянства Республіки Казахстан;

2) у разі анулювання дозволу на постійне проживання в Республіці Казахстан;

3) після закінчення одного року з дня отримання статусу оралмана.

8. Компетенція державних органів у сфері міграції населення:

Міністерство праці та соціального захисту населення Республіки Казахстан: розробляє та вносить пропозиції в Уряд Республіки Казахстан щодо визначення регіонів для розселення оралманів і переселенців; розробляє та вносить пропозиції в Уряд Республіки Казахстан щодо формування регіональних квот прийому оралманів і переселенців на середньостроковий період або майбутній рік; розподіляє регіональну квоту прийому оралманів і переселенців між областями, містами республіканського значення, столицею; розглядає скарги про відмову присвоєння статусу оралмана.

Міністерство внутрішніх справ Республіки Казахстан і органи внутрішніх справ: оформляють прийом у громадянство Республіки Казахстан у спрощеному (реєстраційному) порядку; видають, анулюють, відновлюють візи Республіки Казахстан, а також продовжують і скорочують терміни їх дії; здійснюють облік і реєстрацію іноземців та осіб без громадянства; контролюють дотримання іммігрантами встановлених правил в'їзду в Республіку Казахстан, виїзду з Республіки Казахстан, перебування в Республіці Казахстан і транзитного проїзду через територію Республіки Казахстан.

Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан і зарубіжні установи Республіки Казахстан: сприяють розвитку зв'язків і контактів з колишніми співвітчизниками та етнічними казахами; інформують етнічних казахів, які виявили бажання добровільно переселитися в Республіку Казахстан, про умови в'їзду, у тому числі в регіони, визначені Урядом Республіки Казахстан, у рамках регіональних квот прийому оралманів, умови прийому та заходи соціальної підтримки; приймають, реєструють документи іммігрантів, у тому числі етнічних казахів, які звернулися із заявами про в'їзд у Республіку Казахстан, направляють їх до уповноваженого органу з питань міграції населення, оформляють візи на в'їзд у Республіку Казахстан на постійне проживання.

Місцеві виконавчі органи: приймають заяву з доданням необхідних документів від етнічних казахів на присвоєння статусу оралмана; приймають заяву з доданням необхідних документів від етнічних казахів на включення в регіональну квоту прийому оралманів; приймають рішення про присвоєння статусу оралмана; приймають рішення про включення в регіональну квоту прийому оралманів; видають посвідчення оралмана; створюють і організують діяльність центрів адаптації та інтеграції оралманів, центрів тимчасового розміщення; забезпечують отримання оралманами та іммігрантами медичної допомоги відповідно до законодавства Республіки Казахстан; розглядають і засвідчують запрошення громадян Республіки Казахстан для переселення в Республіку Казахстан родичів з числа етнічних казахів, які проживають за кордоном, з метою возз'єднання сім'ї у порядку, визначеному уповноваженим органом з питань міграції населення; вносять до уповноваженого органу з питань міграції населення пропозиції щодо віднесення відповідних територій до регіонів для розселення оралманів.

9. На які закони і нормативні правові акти слід звернути увагу:

1. Закон Республіки Казахстан «Про міграцію населення» від 22 липня 2011 № 477-IV;

2. Закон Республіки Казахстан «Про громадянство Республіки Казахстан від 20 грудня 1991 року 1017-XII;

3. Закон Республіки Казахстан «Про зайнятість населення» від 6 квітня 2016 року № 482-V;

4. Закон Республіки Казахстан «Про правове становище іноземців» від 19 червня 1995 року N 2337;

5. Постанова Уряду Республіки Казахстан «Про визначення регіонів для розселення оралманів і переселенців» від 18 лютого 2016 року № 83;

6. Постанова Уряду Республіки Казахстан «Про затвердження Програми розвитку продуктивної зайнятості та масового підприємництва на 2017 - 2021 роки» від 29 грудня 2016 року № 919;

7. Наказ в.о. Міністра охорони здоров'я та соціального розвитку Республіки Казахстан «Про затвердження Правил включення в регіональну квоту прийому оралманів і переселенців» від 15 січня 2016 року № 20.

Вищевказані закони та нормативні правові акти можна знайти в інформаційно-правовій системі нормативних правових актів Республіки Казахстан www.adilet.gov.kz.

Created at : 13.02.2018, 12:35, Updated at : 13.02.2018, 12:45