СПАДЩИНА ВЕЛИКОГО ЄВРАЗІЙСЬКОГО СТЕПУ

Микола Степаненко

СПАДЩИНА ВЕЛИКОГО ЄВРАЗІЙСЬКОГО СТЕПУ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ «РУХАНИ ЖАНГЫРУ»

В Україні нещодавно побачила світ книга першого заступника директора Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин імені Н.А. Назарбаєва, доктора економічних наук, професора Алли Касич «Модернізація економіки України в умовах глобалізаційних викликів».

У монографії обґрунтовано стратегічні орієнтири багаторівневого управління модернізацією в Україні на прикладі Республіки Казахстан, де проводилась поетапна та цілеспрямована модернізація, в межах якої економічні цілі передували здійсненню політичних реформ. За рахунок досить стійких темпів росту ВВП, а також спрямування на інвестування більше 20% ВВП країні вдалося сформувати ресурси для проведення певних модернізаційних процесів.

Це дало можливість у 2017 році за ініціативою Президента Респубіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва оголосити реалізацію третього етапу модернізації.

Прийняті - у 2012 році «Стратегія «Казахстан-2050», у 2014 році Нова Економічна Політика Казахстану «Нұрли Жол», у травні 2015 року розроблений План нації «100 конкретних кроків по реалізації 5 інституційних реформ»,- спрямовані на формування нової моделі економічного зростання, яка забезпечить глобальну конкурентоспроможність Казахстану.

Ключовою метою розвитку країни до 2050 року визначено входження до числа 30 найбільш розвинених країн світу. Досить проста та зрозуміла ціль, на основі якої нескладно забезпечити консолідацію всіх верств населення.

«Стратегія «Казахстан-2050» передбачає реалізацію семи довгострокових пріоритетів:

1. Економічна політика нового курсу - всеосяжний економічний прагматизм на принципах прибутковості, віддачі від інвестицій і конкурентоспроможності.

2. Всебічна підтримка підприємництва - провідної сили національної економіки.

3. Нові принципи соціальної політики - соціальні гарантії та особиста відповідальність.

4. Знання та професійні навички - ключові орієнтири сучасної системи освіти, підготовки і перепідготовки кадрів.

5. Подальше зміцнення державності і розвиток казахстанської демократії.

6. Послідовна і передбачувана зовнішня політика - просування національних інтересів і зміцнення регіональної та глобальної безпеки.

7. Новий казахстанський патріотизм - основа успіху нашого багатонаціонального і багатоконфесійного суспільства.

Давши старт Третій модернізації Казахстану, Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв стверджує, що розпочаті масштабні перетворення в країні повинні супроводжуватися випереджаючою модернізацією суспільної свідомості. Вона повинна не просто доповнити політичну і економічну модернізацію - а стати їх серцевиною.

Потрібно зазначити, що за роки Незалежності, Казахстаном були прийнята і реалізована низка великих програм.

З 2004 року була реалізована програма «Мәдені мұра», спрямована на відновлення історико-культурних пам'яток та об'єктів на території Казахстану.

У 2013 році в країні прийняли програму «Халиқ тарих толқининда», яка дозволила системно зібрати і вивчити документи з провідних світових архівів, присвячених історії Казахстану.

У травні 2017 року Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголошує ще більш масштабну і фундаментальну працю «Погляд у майбутнє: модернізація суспільної свідомості» (Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру), яка знаходить широкий відгук у казахстанському суспільстві. Її мета - зробити крок назустріч майбутньому, змінити суспільну свідомість, щоб стати єдиною Нацією сильних і відповідальних людей.

Нурсултан Назарбаєв виділив кілька напрямів модернізації свідомості як суспільства в цілому, так і кожного казахстанця:

1. Конкурентоспроможність

Сьогодні не тільки окрема людина, а й нація в цілому має шанс на успіх, тільки розвиваючи свою конкурентоспроможність.

2. Прагматизм

Модернізація неможлива без зміни ряду звичок і стереотипів. У нашій історії є багато прикладів справжнього прагматизму.

3. Збереження національної ідентичності

Саме поняття духовної модернізації передбачає зміни в національній свідомості. Тут є два моменти.

По-перше, це зміна в рамках національної свідомості.

По-друге, це збереження внутрішнього ядра національного «Я» при зміні деяких його рис.

4. Культ знання

Прагнення до освіти завжди було характерно для казахського народу.

5. Еволюційний, а не революційний розвиток Казахстану

Епоха революцій не пройшла. Вони сильно змінилися за формою і змістом. Але вся наша недавня історія говорить прямо і недвозначно: тільки еволюційний розвиток дає нації шанс на процвітання.

Еволюційний розвиток як принцип ідеології має бути одним з орієнтирів і на особистісному, індивідуальному рівні для кожного казаха.

6. Відкритість свідомості

Відкритість свідомості означає принаймні три особливості свідомості.

По-перше, розуміння того, що діється у великому світі, що відбувається навколо твоєї країни, що відбувається в твоїй частині планети.

По-друге, відкритість свідомості - це готовність до змін, які несе новий технологічний уклад. Він змінить у найближчі 10 років величезні пласти нашого життя - роботу, побут, відпочинок, житло, способи людського спілкування. Потрібно бути готовим до цього.

По-третє, здатність переймати чужий досвід, вчитися в інших. Дві великі азійські держави, Японія і Китай - класичне втілення цих здібностей.

У своїй програмній статті Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв визначив кілька конкретних проектів, які повинні бути розгорнуті в найближчі роки:

«По-перше, необхідно почати роботу для поетапного переходу казахської мови на латиницю. Ми дуже дбайливо і тактовно підійшли до цього питання. Тут потрібна спокійна поетапність. І ми готувалися до цього з обережністю всі роки Незалежності.

По-друге, це проект «Нове гуманітарне знання. 100 нових підручників казахською мовою» з суспільних і гуманітарних наук.

По-третє, патріотизм починається з любові до своєї землі, до свого аулу, місту, регіону, з любові до малої батьківщини. Тому я пропоную програму «Туған жер», яка легко перейде в більш широку установку - «Туған ел».

По-четверте, поряд з проектом «Туған жер», який спрямований на місцеві, локальні об'єкти і поселення, нам необхідно зміцнити у свідомості народу і інше - загальнонаціональні святині.

Нам потрібен проект «Духовні святині Казахстану», або, як кажуть вчені, «Сакральна географія Казахстану».

По-п'яте, конкурентоспроможність у сучасному світі і конкурентоспроможність культур. Величезна частина успіху США в епоху «холодної війни» - це успіхи Голівуду. Якщо ми хочемо бути нацією зі своїм неповторним місцем на глобальній карті XXI століття, то ми повинні реалізувати ще один проект - «Сучасна казахстанська культура в глобальному світі».

По-шосте, я пропоную звернути увагу суспільства на сучасність, на історію наших сучасників. Це можна реалізувати в проекті «100 нових осіб Казахстану».

Як показав час, самі казахстанці і особливо молоде покоління зрозуміли важливість самої програми «Рухани жаңғыру» як шанс через оновлення і нові ідеї самим побудувати своє краще майбутнє.

У новій реальності внутрішнє прагнення казахстанців до оновлення - це ключовий принцип розвитку Республіки Казахстан.

З часу як була опублікована програмна стаття Президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва пройшло вже більше року і сьогодні маємо можливість оглянути виконану казахстанцями роботу.

1. Проект «Нове гуманітарне знання. 100 нових підручників казахською мовою»

* На підставі пропозицій вузів сформований початковий список підручників у кількості 800 найменувань.

* Відбір відповідно до вироблених критеріїв здійснювався 17 робочими групами, із залученням понад 90 фахівців.

* Для реалізації перекладу на казахську мову, видання та поширення підручників створений некомерційний фонд «Ұлттиқ аударма Бюроси».

* Переклад здійснювався без скорочень, доповнень і зміни сенсу вихідного тексту. Забезпечено переклад всіх показників, малюнків, схем і таблиць на державну мову.

* У 2017 році переведені на державну мову і представлені на CD-дисках 18 кращих світових підручників в області соціально-економічного та гуманітарного знання.

* Запущено офіційний сайт проекту 100kitap.kz. На сайті розміщена детальна інформація про проект, список перекладених книжок з описом, а також склад робочих груп.

2. Проект «Туған жер»

* Проект «Туған жер» складається з чотирьох підпрограм: «Тәрбие және Білім», «Атамекен», «Рухани Қазына», «Ақпарат толқыны».

* «Тәрбіе және Білім» - виховання гармонійно розвиненої особистості в дусі казахстанського патріотизму.

* «Атамекен» - зміцнення в казахстанців громадянської активності і почуття відповідальності за долю малої батьківщини.

* «Рухани Қазына» - відродження інтересу і поваги до традицій, історії і культури рідного краю.

* «Ақпарат толқыны» - створення інформаційної інфраструктури для участі громадян у громадському моніторингу реалізованих проектів.

* У рамках проекту реалізовано понад 700 проектів по всій Республіці.

* За рахунок меценатів отримано понад 51 млрд. тенге спонсорської допомоги.

* У 2017 році в рамках краєзнавчої роботи впорядковано й відновлено 735 об'єктів.

* Всього в рамках проекту «Туған жер» введено в експлуатацію 1 438 об'єктів.

3. Проект по переходу державної мови на латиницю

* У рамках підготовки та попереднього обговорення проекту нового алфавіту проведено понад 20 науково-практичних і науково-методичних форумів, в яких взяло участь понад 2,5 тисячі вчених і громадських діячів.

* Для залучення суспільства і його інформування про проведену роботу було опубліковано близько 2 тис. статей у ЗМІ, понад 1800 змістовних матеріалів у соціальних мережах.

* Розроблений варіант алфавіту був презентований на Парламентських слуханнях «Про питання введення єдиного стандарту алфавіту державної мови на латинській графіці», яке відбулося 11 вересня 2017 року.

* Підсумковий єдиний стандарт казахського алфавіту на латинській графіці був представлений у ході зустрічі Глави держави з членами робочої групи 9 жовтня 2017 року.

* 19 лютого 2018 року затверджено Указ Президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва «Про внесення зміни до Указу Президента Республіки Казахстан від 26 жовтня 2017 року № 569 «Про переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латинську графіку». Указом затверджено нову редакцію алфавіту.

* Для організації подальшої роботи по проекту - впровадження нового алфавіту в різних сферах була створена Національна комісія з перекладу алфавіту казахської мови на латинську графіку.

* У березні 2018 року Розпорядженням Прем'єр-Міністра Республіки Казахстан затверджено План заходів щодо поетапного переведення алфавіту казахської мови на латинську графіку до 2025 року.

4. Проект «сакральна географія Казахстану»

* На базі Національного музею Республіки Казахстан створений Центр «Қасіетті Қазақстан».

* У рамках проекту створено Науково-експертну раду з 40 вчених і громадських діячів з відбору та систематизації загальнонаціональних і локальних сакральних місць.

* Розроблений Список об'єктів загальнонаціонального і регіонального значення, виявлені 185 об'єктів загальнонаціонального значення з анотаціями.

* Розроблена Віртуальна карта сакральних об'єктів з 3D турами по сакральним об'єктам загальнонаціонального значення. На карті дається коротка і повна інформація про історичні об'єкти.

* У виробництві знаходяться 4 фільми про Сакральні об'єкти Казахстану з дублюванням на 5 мовах ООН.

* Запущено спільний проект з National Geographic, Viasat History, Discovery по зйомці науково-популярного документального фільму «Күлтегін».

5. Проект «сучасна казахстанська культура в глобальному світі»

* Проект націлений на вибудовування системної роботи по популяризації казахстанської культури за кордоном, формування стійких каналів міжкультурного обміну.

* У рамках проекту здійснено збір та систематизація творів казахстанської культури, створених у період Незалежності Казахстану, що відрізняються новизною, оригінальністю, а також відповідають естетичним і художнім смакам сучасного суспільства.

* У галузі літератури було відібрано 193 твори.

* «Театр, кіно і хореографія» - 56 творів.

* «Класична і традиційна музика» - 66 виконавців.

* «Образотворче мистецтво» - 177 творів відомих майстрів і сучасних художників.

* У 2017 році в Штаб-квартирі UNESCO в Парижі відбулася презентація Програми «Рухані жаңғыру». У рамках презентації проведені різні заходи, які продемонстрували зарубіжній аудиторії різні напрямки казахстанської культури.

* З метою популяризації вітчизняного кінематографа проведені Дні казахстанського кіно в США і Італії з показом 7 кінокартин.

* Для просування вітчизняних досягнень класичної та народної музики організовані закордонні гастролі 7 провідних творчих колективів у 10 країнах Європи та Азії.

* Реалізований проект Dalatunes - інтернет-ресурс, який забезпечує доступ у цифровому форматі до кращих казахстанських музичних творів. Протягом 2017 року завантажено 13 тис. музичних творів, 1,2 тис. нот і 1,7 тис. акордів.

* Розроблений і знаходиться на стадії запуску проект онлайн-радіо Dala sazy, який буде знайомити вітчизняну і зарубіжну аудиторію з казахстанської музикою різних жанрів.

* У даний час ведеться робота з перекладу на англійську мову антологій за жанрами літератури «проза» і «поезія».

* Організований Перший Міжнародний літературний конкурс «Рух», націлений на виявлення нових талановитих авторів і творів, здатних представляти вітчизняну літературу на високому рівні.

* У Державному музеї мистецтв ім. А.Кастєєва із загального музейного фонду 24813 одиниць оцифровано 13700 одиниць. У Центральному державному музеї Республіки Казахстан оцифровано 39602 одиниць (із загального фонду 266500 одиниць).

6. Проект «100 нових осіб Казахстану»

*У голосуванні було представлено 302 кандидата з усіх регіонів Казахстану, по 6 категоріям згідно їх сфер діяльності: наука - 45 осіб, спорт - 42 особи, суспільство - 85 осіб, медицина - 46 осіб, культура - 37 осіб і бізнес - 47 осіб.

* За підсумками голосування понад 340 тисяч казахстанців віддали 1 мільйон 376 тисяч голосів за своїх фаворитів. Всенародне онлайн-голосування визначило 102 переможця проекту «100 нових осіб Казахстану».

*1 грудня 2017 року було проведено зустріч Глави Держави з учасниками Проекту, в рамках якого виступили представники різних сфер діяльності: «Культура», «Наука», «Медицина», «Бізнес», «Суспільство».

Розуміння власної історії дозволяє глибше відчувати свою приналежність до таких спільнот, як етнос, нація, так і людство, в цілому. Практично протягом незалежного існування суверенного Казахстану, Нурсултан Назарбаєв закликав не тільки дбайливо ставитися до спадщини історії, а й більш відповідально і різнобічно підходити до численних фактів національної історії, здатним в якісно новому світлі показати глибину і різноманіття спадщини казахського народу.

У зв'язку з цим мені згадується фундаментальна праця Нурсултана Назарбаєва «У потоці історії», написана ще на зорі Незалежності Республіки Казахстан, в якій Глава держави виклав своє стратегічне бачення національної історії.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв продовжує системно вибудовувати баланс між соціально-економічним і духовним розвитком своєї країни. І в цьому ключі 21 листопада 2018 року в ЗМІ виходить програмна стаття Нурсултана Назарбаєва «Сім граней Великого степу», яка гармонійно лягає в канву програми ««Рухани жангыру» в частині модернізації суспільної свідомості».

Добавлено : 6.12.2018, 09:00, Изменено : 6.12.2018, 09:00