Мемлекет басшысы Қ. Тоқаевтың Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында сөйлеген сөзі

Құрметті Ұлттық кеңес мүшелері!

Бүгін өздеріңізбен Кеңестің екінші отырысына жиналып отырмыз.

Осы уақыт ішінде айтарлықтай жұмыс атқарылды.

Оның нақты нәтижелері де бар.

Біз бірден тиімді әрі үйлесімді жұмыс істеу үшін күш жұмылдырдық.

Осы орайда, мен мемлекеттік аппаратқа Ұлттық кеңестің жұмысына барынша қолдау көрсетуді тапсырдым.

Бұл жұмысқа Президент Әкімшілігі де тікелей атсалысуда.

Ұлттық кеңестің хатшылығы маған есеп беріп отыр.

Бұл ретте, биліктіңдиалог орнатуға және реформа жасауға мүдделі екеніне ешкімнің күмәні жоқ деп ойлаймын.

Сіздердің көпшілігіңізбен жеке-дара кездестім.

Ұсыныстарыңызды, бастамаларыңызды мұқият қарастырып, бірқатар өзекті мәселе жөнінде пікір алмастық.

Ұлттық кеңес мүшелері жұмыс барысында қызу пікірталасқа түсіп, маңызды жағдайларды талқылады.

Соның барысында, атап өту керек, бірқатар түйткілді мәселе бойынша ортақ ұстанымға келдік.

Бұл демократияны нығайтуға және қоғамның билікке деген сенімін арттыруға үлкен серпін беретін жұмыс деп санаймын.

Біздің тәжірибеміз халықаралық ұйымдар тарапынан жоғары бағаланып отыр.

Көпшілік оны жауапты әрі сындарлы диалогтың үлгісі ретінде қабылдады.

Ең бастысы, Ұлттық кеңес қоғамның сенімін ақтай алатынын дәлелдеді.

Мұның тағы бір маңызды қыры бар.

Біз сындарлы диалог арқылы жаңа саяси мәдениеттің негізін қалыптастырып жатырмыз.

Соның арқасында, сан алуан пікірлер мен балама көзқарастарсындарлы ұстанымжауапкершілік сияқты құндылықтар алдыңғы қатарға шығады.

Мы преодолеваем боязнь альтернативной точки зрения. Власть не считает, что несогласие – это деструктив, общественно опасное явление.

Таким образом, моя формула «разные мнения – единая нация» нашла свое прямое воплощение в Национальном совете общественного доверия.

Это не просто лозунг или идея, а уже реальное действие.

На первом заседании в повестку Национального совета был внесен большой спектр вопросов.

Все предложения и инициативы были взяты в работу. Запущены соответствующие механизмы и процедуры. Работа продолжается.

Уже сейчас имеются очень важные вопросы, по которым мы пришли к единому мнению.

На основе консолидированных решений подготовлен первый пакет реформ. Он будет представлен сегодня на втором заседании Национального совета.

По каждой высказанной членами НСОД инициативе определены исполнители из числа ответственных структур с четкими сроками исполнения.

В то же время в ходе обсуждения было получено немалое количество новых предложений от членов Национального совета, по которым были серьезные дискуссии на уровне моей Администрации и Правительства.

Считаю, что только путем подобных обсуждений мы имеем возможность прийти к оптимально положительному результату.

Здесь важно пресечь возможное лоббирование чьих-либо интересов.

Наша первостепенная задача – это выработка системных, долгосрочных, эффективных мер по актуальным экономическим и политическим вопросам страны. 

Мен «Халық үніне құлақ асатын мемлекет»тұжырымдамасын жария еттім. Мұны жақсы білесіздер.

Біз өз қызметімізде, ең алдымен, қарапайым азаматтардыңсұранысы мен мұң-мұқтажын басшылыққа алуымыз керек.

Халықтан жоғары және халықтан биік тұрған ешкім де, ештеңе де жоқ.

Ұлттық кеңес, бірінші кезекте, қоғамдық диалог пен сенім алаңы ретінде құрылды.

Біз осы сенімді ақтауға тиіспіз.

Әрине, азаматтарды алаңдатқан түйткілді мәселенің бәрін бірнеше айда шешіп тастау мүмкін емес.

Дегенмен, бірқатар мәселе бойынша алға ілгерілеп, шұғыл шешімдер қабылдадық.

Жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп келеді.

Оның қарқынын бәсеңдетпейміз.

Көкейтесті мәселенің бірі – Жер және оны тиімді пайдалануға қатысты.

Жақында Ақмола облысына жасаған сапарымда ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді тиімсіз пайдаланужайына назар аудардым.

Бұл бағытта, менің ұстанымым – бекемЖерді игере алатын адам ғана оның иесі болуға лайық.

Вместе с тем, на практике определить нерационально используемые земли крайне сложно. Поэтому в таком чувствительном вопросе, как право на землепользование, мы не могли принимать поспешных решений.

В то же время в сфере государственного контроля за использованием сельскохозяйственных земель давно назрела острая необходимость внедрения современных методов контроля на основе новейших технологий.

Широкая общественность, в том числе члены Национальной комиссии, отмечали необходимость перехода накосмический мониторинг для выявления и изъятия неиспользуемых и нерационально используемых земель.

В октябре я подписал Закон по вопросам регулирования агропромышленного комплекса, предусматривающий проведение дистанционного зондирования земель.

Твердая законодательная основа – это первый шаг. Теперь необходимо проработать возможность использования космических снимков в качестве основания для расторжения договора землепользования с минимизацией контакта проверяемых и инспекторов.

По моему поручению Министерство сельского хозяйства разработало соответствующий приказ.

Вместе с тем, данная работа проводится с учетом всех рисков, в частности, новизны технологии, недостатка информации о качестве земли, актуальности баз данных и так далее.

Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством цифрового развития следует закончить все подготовительные работы и провестипилотный проект по космомониторингуземли в ряде областей до 1 мая 2020 года.

Кроме того, мы должны принять иные меры по усилению контроля за рациональным использованием земли. Считаю, что необходимо увеличить базовые налоговые ставки за неиспользуемые земельные участки с 10 до 20 раз.

Требуется также обеспечить сокращение срока неиспользования сельхозземельдля принудительного изъятия с текущих двух лет до одного года.

Сонымен бірге, жерді сот арқылы алып қоюдың тиімді және жедел тетіктерін қарастыру маңызды.

Игерілмей жатқан жер телімін қайтарып алу кезінде істі созбалаңға салудың түрлі амал-айласы, өкінішке қарай, орын алатыны болды.

Осындай жағдайда жерді ешкім пайдалана алмай, бос қалады.

Үкімет тиісті құқықтық актілерді жедел қабылдап, игерілмей, бос жатқан жерлерді экономикалық айналымға енгізу шараларын қолға алуы тиіс.

Мемлекет болашағына қатысты мәселе бойынша алауыздыққа жол беруге болмайды.

Біз оң өзгерістерді билік пен қоғамның ортақ келісімі және сындарлы іс-әрекеті арқылы ғана жүзеге асыра аламыз.

Осыны есімізден шығармайық.

Ұлы Абай«...Бірлік – ақылға бірлік» деген.

Бұл ынтымақ пен ықпалдасу жалпы халықтық ырысқа жол ашады деген сөз.

Сондықтан, мен еліміздің ұлтжанды азаматтары мен түрлі қоғам өкілдерін бірлесе жұмыс істеуге шақырамын.

Следующий вопрос – вопрос подотчетности и открытости государственных структур.

И, прежде всего, рациональность и прозрачность расходуемых бюджетных средств.

Высший орган финансового надзора – Счетный комитет на системной основе ведет большую и значимую работу по выявлению финансовых нарушений, неэффективного использования бюджетных средств.

Однако до сих пор результаты его работы не были достоянием широкой общественности.

Поэтому мною принято решение, что начиная с января следующего года Счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям.

Далее. Следует обеспечить повышение эффективности и дальнейшей оптимизацииквазигосударственного сектора.

Я поддержал идею ввести в составы Советов директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества.

По итогам обсуждения с членами Совета Правительством подготовлено решение касательно участия общественников в этой работе.

Они касаются перечня предприятий, статуса общественных деятелей, процедурыотбора кандидатур и так далее.

Правительству предстоит провести все необходимые процедуры отбора и внести кандидатуры на согласование до 1 марта 2020 года.

Кроме того, в дополнение к моему поручению в рамках Послания о сокращении количества предприятийквазигоссектора, а также их зачастую раздутых штатов, необходима работа по снижению экономической вовлеченности действующих госпредприятий в конкурентные рынки.

Это должно быть реализовано через сокращениеразрешенных уставных видов деятельности госпредприятий.

Правительством уже предлагается сократить более 100видов деятельности госпредприятий, это около30% от действующего перечня.

Вместе с тем, считаю, что необходимо продолжить работу в данном направлении, то есть сократить перечень более значительно, особенно в крупных городах, где конкурентная среда наиболее развита. Правительство должно внести предложения по этому вопросу до 1 апреля 2020 года.

Далее. В своих программных выступлениях, а также в ходе региональных поездок я говорил о недопустимости дискриминации наших граждан со стороны иностранных работодателей. Вы также поднимали этот вопрос.

Поэтому по моему поручению в прошлом месяце была произведена проверка на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства на предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу.

За это время проинспектировано 95 компаний, выявлено 930 фактов нарушений.

Среди них значительную часть составили нарушения касательно выполнения иностранными сотрудниками работы, не соответствующей выданному разрешению, и расхождения полученного образования с занимаемой должностью.

На основе анализа ситуации, проверок компетентных органов и с учетом предложений членов Совета Министерством труда и социальной защиты населения подготовлен ряд изменений.

Во-первых, будет значительно сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год. Сокращение составит около 40% – с 49 тысяч в 2019 году до 29 тысяч в 2020 году.

Во-вторых, все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, будут охвачены регулярными проверками.

Теперь Минтруд сможет оперативно реагировать на любые нарушения, в том числе диспропорции в оплате труда, социально-бытовых условиях и так далее, не позволяя проблемам накапливаться из года в год.

В-третьих, будут пересмотрены Правила установления квоты на иностранную рабочую силу и Правила выдачи разрешений. Будет предусмотрено сокращение иностранного персонала по 4-ой категории(рабочие специальности), а также ужесточены требования по местному содержанию в кадрах.

В связи с этим Правительству необходимо принять дальнейшие меры по обеспечению трудовой деятельности иностранными гражданами в строгом соответствии с действующим законодательством.

С целью реализации моей предвыборной платформы в качестве пилота в городах Нур-Султан и Алматы был запущен проект«бюджета народного участия».

Принимая во внимание высокую общественную значимость данного начинания, подобная практика с 2020 года будет введена в 55 административных единицах.

В частности, во всех районах городов республиканского значения и столицы, а также в 35 городах областного значения.

В части обеспечения большей вовлеченности граждан в рассмотрение бюджетов центральных органов, Министерство финансов совместно с членами Национального совета создало Рабочую группу по выработке предложений для изменения формата проекта «Гражданский бюджет».

Граждане страны имеют право получать достоверную информацию о распределении бюджетных средств.

Подобный принцип транспарентности должен затронуть всевиды финансовых операций, проводимых на территории государства. Нам следует объективно понимать полную картину внешних источниковфинансирования и заимствования.

Требуется также прекратить спекуляции на предметчрезмерной задолженности нашей страны перед внешними кредиторами.

В этой связидо 1 апреля 2020 года министерства национальной экономики, финансов и Национальный банк должны разработать Единый реестр внешнегодолга в виде оцифрованной базы данных.

Полный текст выступления читать по ссылке

http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-glavy-gosudarstva-k-tokaeva-na-vtorom-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya 

Қосылған : 20.12.2019, 18:00, Өзгертілген : 20.12.2019, 18:00