Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын және Қазақстан Республикасының аумағында инвестициялық қыщметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін инвесторлық визаны алуға өтінішхат беру

Қосылған : 30.05.2019, 23:55, Өзгертілген : 30.05.2019, 23:55