Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացիների մշտապես կամ ժամանակավորապես ՂՀ տարածքից դուրս բնակվող քաղաքացիների հաշվառումը

ՂՀ մշտապես կամ ժամանակավորապես ՂՀ տարածքից դուրս բնակվող քաղաքացիները կարող են կանգնել հյուպատոսական հաշվառման ՂՀ հյուպատոսական հիմնարկ:

Հաշվառման կանգնելը՛ դա զուտ կամավոր է եւ իրականացվում է իստ ցանկության, անկախ նպատակների եւ արտերկրում մնալու ժամկետից:

Արտերկրում ապրող ՂՀ քաղաքացիների հաշվառումի նպատակը ՛

- Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների եւ օրինական շահերը պաշտպանություն;

- Ցուցաբերել ժամանակին աջակցությունի ՂՀ դուրս բնակվող քաղաքացիներին, անհաղթահարելի ուժերի /ֆորս-մաժոր/, բնական աղետների, ռազմական գործողությունների և այլ դեպքերում;

-Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացիների բոլոր իրավունքների պաշտպանությունը նախատեսված միջազգային պայմանագրերով ;

- ՂՀ քանաքացիների Սահմանադրության հետևելու ն վերահսկողությունը և այլ ՂՀ օրենսդրական ակտերի և նրանց պարտականությունների կատարումը:

Մշտապես ՂՀ-ից դուրս բնակվող ՂՀ քանաքացիների հաշվառման կանգնելու համար պետքե ունեալ Ղազախստանից դորս գնալու թույլտվությունը մշտական բնակության վայրում համաձայն ՂՀ կառավարության որոշման առ 2012թ. մարտի 28 թիվ 361:

Ժամանակավորապես ՂՀ-ից դուրս բնակվող ՂՀ քանաքացիների հաշվառման կանգնելը կատարվում է առանց ՂՀ քաղաքացիների անձնագրի ինքնաթիռի տեղաբաշխման:

ՂՀ քանաքացու կամ իրա օրինական ներկայացուցիչի հայտարարության համաձայն՛ հյուպատոսական պաշտոնատար անձը տալիս է հաշվառման կանգնելու մասին տեղեկանք:

Created at : 31.03.2017, 13:15, Updated at : 31.03.2017, 13:15