դեսպանատունը ուղեցույց

  • Ամիրժանով Կայսար Մուրատովի - Խորհրդական
  • Միռաս Բոլեկբաև Մանապովի - Խորհրդական
  • Ադիեթ Քառլիգաշ - Խորհրդականհյուպատոս
  • Իսիմովա Ասել Կաբդիլխաերովնա - Խորհրդական
  • Մայկև Մուխտար Ժալելովի - Ռազմական կցորդ
Created at : 1.04.2017, 15:45, Updated at : 1.04.2017, 07:45