Մշակութային եւ հումանիտար համագործակցություն

Դեսպանատան գործունեության առաջնային անհրաժեշտ նպատակներից է մշակույթա-մարդասիրական համագործակցության հետագա զարգացում այդ թվում, փորձի փոխանակումներ այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսին են մշակույթը կրթությունը և առողջապաությունը:

ՂՀ մշակույթի նախարար Մուախմետուլի Հայաստան կատարած այցի շրջանակներում 2014թ. երկու երկրների մշակույթի նախարարությունների միչև ստորագրվեց ծրագիր 2014-2016թթ. համար, նշենք որ ծրագիրը թույլ իրագործվեց 2015-2016 թթ.: Ավելի քան դեսպանատան հարցմանը մշակույթի նախարարությունը այս ուղղությամբ ակտիվություն չցուցաբերեց ֆինանսավորման բացակայության հիմքով:

2016թ. հոկտեմբերի 14-ին ՂՀ և ՀՀ կառավարություններ ղեկավարների հանդիպման ժամանակ մշակույթա-մարդասիրական համագործակցության ամրապնդման նպատակով ղազախական կողմից եղավ առաջարկություն 2017թ. Անցկացնել Հայաստանի օրեր Ղազախստանում, համապատասխանեցնելով հայկական ցուցասրահի բացերը ԷԿՍՊՈ- 2017-ին:

Դեսպանատունը պաշտպանում է այս նախաձեռնությունը և նպանակահարմար է համարում 2010թ. Անկացնել Ղազախտանի օրեր Հայաստանում:

Մշակույթա-մարդասիրական համագործակցության անրաժեշտ ուղղություննրից է հանդիսանում ամրապնդել երկու երկրների փոխ- գործակցությունը գիտության և կրթության բնագավառում, որը զարգանում է միջկառավական համաձայնագրով' համագործակցություն գիտության և կրթության բնագավառում, որը ստորագրվել է 2010թ. ապրիլին: 2016թթ. Հայկական ԲՈՒՀ –երում սովորում են 28 ՂՀ –քաղաքացի:Ղազախստանի և Հայաստանի գիտնակաների միջև համագործակցությունը զարգանում է հիմնականում սոցիալ –քաղաքական, գիտության, պատմության, բնահպահպանության և իրագործվում են այն համատեղ գիտափորձերի կովֆերանսների և սեմինարների միջոցով: Բավական կայուն համագործակցություն է նկատվում ԵՊՀ–ի և Եվրազիական համալսարանի միջև:Ուսանողների և մագիստրների երիտասարդ մասնագետների փոխանակումովտարբեր բժշկական ձեռնարկություներում: Երկողմանի համագորձակցությանզարգացման մնացած մասը կծագի տարբեր հարթություներում և չի կրի առանձնակի ջանքեր:

Դեսպանատունը կարեորություն է տալիս աշխատել հայ հասարակության ներկայացուցիչների' առաջին հերթին հայտնի քաղաքագետների, սոցիալական հարաբերությունների փորձագետների, լրագրողների, հանրության հետ: Այսպեց օգոստոսի 26–ին դեսպանատանը կայացավ հանդիպում այցելող երկրների բազմաթիվ փորձագետների հետ և օգնեցին կատարել հասարակական կարծիքի արտահայտումը, որտեղ ի հայտ եկան Ղազախստանի նկատմամբ նեգատիվ գնահատականներ:Գլխավորապես դրանք պայմանաորված են մեր դիրքորոշմամբ հայկական պետուության և հասարակության ժամանակավրեպ շահերին. Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և ԼՂ կարգավիճակի ընդունումը:Ղազախական կողմի մի քանի քայլերը այս երկու հարցերում տեղական հասարակության վրա թողել է ոչ միանշանակ տպավորություն, ինչ որ տեղ բացահայտ բողոք: Այդպիսի տրամադրվածությունը հատկանշական է ոչ միայն ազգայնական շրջանակներում այլ նաև լայն հասարակության մտահորիզոնում: Այսպիսի հետևություններ հաստատվեցին դեսպանատանը հրավիրված երկրի գլխավոր խմբագիրների և լրատվական համակարգի առաջնային ղեկավարների հետ հանդիպման արդյունքում: Չնայած ներկա ԶԼՄ-նրի մեծ մասի խմբագրական բացասական տոնայնության, քաղաքականության գերազանցությանը, մասնակիցների պարտականության մեջ է մտնում բարձրացնել, ակտիվացնել Հայստանի և Ղազախստանի հարաբերություները, որպես համակիրներ բնութագրումով.

Created at : 3.03.2017, 00:00, Updated at : 3.03.2017, 18:14