պայմանագրային հիմքը

Պայմանագրային բազա

Պաիմանագրա-իրավական բազան ղազախա-հայկական հարաբերությունների ունի ավելի քան 20 փաստաթղթեր, ստորագրվել է միջպետական, միջկառավարական եւ միջգերատեսչական մակարդակներում, ներառյալ փաստաթղթերը, որոնք կորցրել են իրենց վավերականությունը:

Հիմնական կարգավորող փաստաթղթերը են՛ Պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության եվ Ղազախստանի Հանրապետության միջեւ բարեկամության եվ համագործակցության մասին և Պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության եվ Ղազախստանի Հանրապետության միջեւ հարաբերությունների հիմունքների մասին:

1. Պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության եվ Ղազախստանի Հանրապետության միջեւ հարաբերությունների հիմունքների մասին: ք. Ալմատի, 19.01.93թ. Այն ուժի մեջ է մտել 1995 թ.հունվարի 25-ից:

2. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության եվ Ղազախստանի Հանրապետության միջեւ առեւտրատնտեսական համագործակցության սկզբունքների մասին 1993թ.: ք. Ալմատի, 19.01.93թ. Այն ուժի մեջ է մտել ստորագրման պահից: 3. Պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության եվ Ղազախստանի Հանրապետության միջեւ բարեկամության եվ համագործակցության մասին:Աստանա, 02.09.99թ. Այն ուժի մեջ է մտել 2001 թ. մայիսի 23-ից:

4. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ ազատ առեւտրի մասին և 1999 թվականի սեպտեմբերի 2-ի Համաձայնագրին կից ազատ առեւտրի ռեժիմից հանումների մասին արձանագրություն: Այն ուժի մեջ է մտել 2002 թ.հունվարի 3-ից: 5. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ օդային հաղորդակցության մասին:Աստանա, 02.09.99: Այն ուժի մեջ է մտել 2001 թ. հոկտեմբերի 3-ին: 6. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ ստանդարտացման, չափագիտության, սերտիֆիկացման եվ հավատարմագրման բնագավառում համագործակցության մասին:Երևան, 23.05.01: Այն ուժի մեջ է մտել 27.12.01 7. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ իրավական տեղեկատվության փոխանակման մասին: Երևան, 23.05.01: Այն ուժի մեջ է մտել 27.12.01 8. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին:Աստանա,06.11.06: Այն ուժի մեջ է մտել 01.08.2010թ. 9. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին:Աստանա, 06.11.06: Այն ուժի մեջ է մտել 2007թ. հուլիսի 31-ին: 10. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ մշակույթի բնագավառում համագործակցության մասին: Աստանա, 06.11.06: Այն ուժի մեջ է մտել 2010թ. հոկտոմբորի 12-ին: 11. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին: Աստանա, 06.11.06: Այն ուժի մեջ է մտել 2008թ. ապրիլի 28-ին:

12. Կոնվենցիա Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ:Աստանա, 06.11.06: Այն ուժի մեջ է մտել 2011թ. հունվարի 19-ին: 13. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միջեւ համագործակցության մասին: Աշխաբատ, 17.02.94: Այն ուժի մեջ է մտել ստորագրման պահից: 14. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի եվ ազգային անվտանգության նախարարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության կոմիտեի միջեւ համագործակցության մասին: : Երևան, 16.05.97: Այն ուժի մեջ է մտել ստորագրման պահից: 15. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության մաքսային կոմիտեի միջեւ սահմաններով ապօրինի տեղափոխվող մշակութային արժեքների կանխարգելման եվ հետ վերադարձման հարցերով համագործակցության եվ փոխօգնության մասին: Աստանա, 02.09.99: Այն ուժի մեջ է մտել 2001թ. դեկտեմբերի 19-ին: 16. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջեւ:Երևան, 23.05.01: Այն ուժի մեջ է մտել 27.12.01:

17. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջեւ համագործակցության մասին փորձաքննության ոլորտում: Երևան, 23.05.01: Այն ուժի մեջ է մտել ստորագրման պահից: 18. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության մշակույթի, տեղեկատվության եվ սպորտի նախարարության միջեւ արխիվային գործի բնագավառում համագործակցության մասին :Երևան, 12.10.05: Այն ուժի մեջ է մտել 11.04.06: 19. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության եվ Ղազախստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության միջեւ համագործակցության մասին: Աստանա, 7.11.06: Այն ուժի մեջ է մտել 2007թ. հունիսի 4-ին: 20. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության եվ Ղազախստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության միջեւ գյուղատնտեսության բնագավառում համագործակցության մասին Համաձայնագիր: Երևան, 12.10.2009: Այն ուժի մեջ է մտել 2009թ. հուկիսի 27-ից:

21. Համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարության միջեւ կրթության եւ գիտության բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ:Աստանա, 26.04.10: Այն ուժի մեջ է մտել 2011թ. ապրիլի 19-ից:


Created at : 6.11.2016, 18:49, Updated at : 8.11.2016, 18:16