Τουριστικές δυνατότητες του Καζακστάν

Έκδοση θεώρησης εισόδου (visa) στο Καζακστάν


Η Ελληνική Δημοκρατία είναι στη Λίστα χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την προσκόμιση της πρόσκλησης για την έκδοση θεώρησης εισόδου των κατηγοριών: «υπηρεσιακή» (В1 και В2), «επαγγελματική» (D1) και «ιδιωτική» (G1), καθώς επίσης μονής και διπλής εισόδου της κατηγορίας «τουριστική» (F1). Για τους Έλληνες υπηκόους, κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων, δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου σε περίπτωση επίσκεψής τους στην Δημοκρατία του Καζακστάν με διάρκεια έως 90 ημέρες.

Έτσι, για τους υπηκόους της Ελλάδας προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου στο Καζακστάν.

Για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Καζακστάν.


Η Δημοκρατία του Καζακστάν διαθέτει όλες τις απαραίτητες πολιτιστικές, ιστορικές, γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση της δημοκρατίας συμπεριέλαβε τον τουρισμό στο πρόγραμμά της για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ως έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Το 1993 το Καζακστάν έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Κατά το ίδιο έτος, αναπτύχθηκε πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης, και το 1997 εγκρίθηκε το κρατικό πρόγραμμα «Αναβίωση των ιστορικών κέντρων του Μεγάλου Δρόμου του Μεταξιού, διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των τουρκόφωνων κρατών και δημιουργία τουριστικής υποδομής κατά την περίοδο 1997-2003». Στο στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης «Καζακστάν 2030» υπογραμμίζετε η ιδιαίτερη σημασία αυτού του τομέα.

Στην ανάπτυξη του τουρισμού στο Καζακστάν αφιερώνεται ένα ξεχωριστό τμήμα του Προγράμματος της καινοτομικής ανάπτυξης στη βιομηχανία της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος, η κυβέρνηση μαζί με τους επιχειρηματικούς εταίρους, πραγματοποιεί εκσυγχρονισμό και κατασκευή τουριστικών υποδομών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Πρώτα απ' όλα, μπορούμε να επισημάνουμε τρία μεγάλα έργα για τη δημιουργία διεθνούς κέντρου τουρισμού, θέρετρων και περιοχών αναψυχής: «Κεντερλί» στην περιοχή Μανγκιστάου, «Μπουραμπάϊ» στην περιοχή Ακμολά και «Ζανά Ηλέ» στην ακτή του Καπσαγκάϊ στην περιοχή Αλμάτυ. Καθώς επίσης ο χώρος χαλάρωσης «Σαρζούμ» στο Ακκόλ, το θεραπευτικό συγκρότημα «Κατόν-Καραγκάϊ», το εθνογραφικό συγκρότημα «Σεμπερλέρ αουιλί», αλλά και το «Ταλχίζ» στην περιοχή Αλμάτυ.

Σημαντικά έργα αποτελούν επίσης και τα τουριστικά συμπλέγματα κατά μήκος του μεταφορικού διαδρόμου «Δυτική Ευρώπη - Δυτική Κίνα». Συνολικά, προβλέπεται να δημιουργηθούν 48 εγκαταστάσεις που πληρούν τα διεθνή πρότυπα. Σχεδιάζονται νέοι τουριστικοί προορισμοί, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τον αστικό τουρισμό, τον ενεργό και της αναψυχής, τον ιστορικό και τον πολιτιστικό τουρισμό, αλλά και τον οικοτουρισμό.

Στο Καζακστάν υπάρχουν περισσότερα από 9.000 αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, 118 ειδικά προστατευόμενες φυσικές περιοχές, μεταξύ των οποίων 11 κρατικά εθνικά πάρκα. Τα πιο δημοφιλή είναι το «Αλτίν Εμέλ» και το «Ιλέ – Εθνικό πάρκο του Αλατάου» στην περιοχή Αλμάτυ, το «Μπαγιαναούλ» στην περιοχή Παβλοντάρ, αλλά και το «Κοκσετάου» και το «Μπουραμπάϊ» στην περιοχή Ακμολά. Εξαιρετικές είναι οι βραχογραφίες του «Ταμγκαλύ Τας», το φαράγγι του Τσαρίν, οι «Τραγουδιστοί αμμόλοφοι» και το «Μπεσσατίρ». Για την προώθηση του οικοτουρισμού τακτικά διοργανώνονται εκδηλώσεις όπως η «Ιλί – Ρεγκάτα του Μπαλχάς» και ο «Μεσημβρινός του Ιρτίς».

Η Δημοκρατία παρέχει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για σκι. Σε αυτόν τον τομέα, μπορεί να ανταγωνιστεί όλες τις αλπικές χώρες. Υπάρχουν πολλά χιονοδρομικά κέντρα όπως το «Σιμπουλάκ» και το «Μεντέο», τα οποία βρίσκονται πάνω από την πόλη Αλμάτυ, καθώς επίσης ο χώρος αναψυχής του Σιούτσινσκ-Μποροβόε στη περιοχή Ακμολά.


Η σταθερή ανάπτυξη του Καζακστάν και η αξιοπιστία της χώρας συμβάλει στην αναγνώρισή του σε όλο τον κόσμο, και ο τουρισμός συνεισφέρει σε αυτό.

Απόδειξη αυτού, είναι η διοργάνωση των μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων, όπως η 18η Γενική Συνέλευση Παγκόσμιου Τουριστικού Οργανισμού και οι Ασιατικές Αγώνες-2011.

Ετησίως, από το 2000 στη νότια πρωτεύουσα του Καζακστάν στην πόλη Αλμάτυ, πραγματοποιείται το μεγαλύτερο τουριστικό φόρουμ Κεντρικής Ασίας, η έκθεση KITF, η οποία αποτελεί βασικό δείκτη και οι επιδείξεις της δείχνουν τις νέες τάσεις στην τουριστική βιομηχανία. Η επόμενη 17η Διεθνής Έκθεση του Καζακστάν KITF «Τουρισμός και Ταξίδια» θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Απριλίου του 2017. Ιστοσελίδα: www.kitf.kz .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: www.kazakhstan.travel και www.visitkazakhstan.kz.

Created at : 20.07.2017, 13:30, Updated at : 20.07.2017, 13:30