Τα Προξενικά τέλη

ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2017

I. ΒΙΖΕΣ

Κατηγορίες Αριθμός εισόδων Προξενικό τέλος (Ευρώ)
1. Επαγγελματική μιας εισόδου μέχρι 30 ημέρες
πολλαπλών εισόδων μέχρι 1 χρόνο
75
170
2. Ιδιωτική μιας εισόδου 75
3. Τουριστική μιας εισόδου μέχρι 30 ημέρες
πολλαπλών εισόδων
50
80
4. Για δουλειά πολλαπλών εισόδων μέχρι 1 χρόνο
μέχρι 2 χρόνια
μέχρι 3 χρόνια
170
330
450
5. Transit μιας εισόδου
πολλαπλών εισόδων
15
80

II. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Έκδοση εθνικού διαβατηρίου της Δημοκρατίας του Καζακστάν 35
2. Έκδοση του ταξιδιωτικού εγγράφου στην Δημοκρατίας του Καζακστάν 10
3. Έκδοση άδειας στους πολίτες της Δημοκρατίας του Καζακστάν, οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό για ιδιωτικούς λόγους, για μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό 120
4. Προξενική καταγραφή των υπηκόων της Δημοκρατίας του Καζακστάν, που έφυγαν στο εξωτερικό για μόνιμη διαμονή:
καταγραφή
διαγραφή

χωρίς χρέωση
5. Έκδοση σχετικής απόφασης για αποχώρηση
από την υπηκοότητα της Δημοκρατίας του Καζακστάν
130
6. Ανεύρεση των εγγράφων
από την Δημοκρατία του Καζακστάν
25
7. Έκδοση σφραγίδας «Apostile» 30
8. Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση, αναζήτηση στοιχείων και υπηκοότητας της Δημοκρατίας του Καζακστάν 45

III. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. Συμβολαιογραφική επικύρωση των αντίγραφων εγγράφων παιδείας, εργασίας, ληξιαρχικών πράξεων, και άλλων εγγράφων (για κάθε σελίδα) 25
2. Συμβολαιογραφική γνησιότητα των υπογραφών (υπεύθυνες δηλώσεις) 35
3. Πιστοποίηση της ορθότητας της μετάφρασης, που έγινε χωρίς συμμετοχή του προξενικού υπαλλήλου (για κάθε σελίδα) 25

IV. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. Εγγραφή γάμου
και έκδοση του πιστοποιητικού γάμου
30
2. Εγγραφή γέννησης, πατρότητας, υιοθεσίας
και έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών
20
3. Εγγραφή λύσης γάμου
και έκδοση του πιστοποιητικού λύσης γάμου
40
4. Καταχώρηση αλλαγής επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου, εκτός από τις περιπτώσεις που σχετίζονται με το γάμο και την καταγραφή της αλλαγής της εθνικότητας 70
5. Έκδοση πιστοποιητικών λόγω αλλαγής, συμπλήρωσης, διόρθωσης των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, λύσης γάμου, θανάτου 20
6. Έκδοση βεβαίωσης για Ληξιαρχείο του εξωτερικού με σκοπό τέλεσης γάμου 45


Προσοχή! Η πληρωμή των προξενικών τελών γίνεται στα καταστήματα της Alpha Bank στο λογαριασμό της Πρεσβείας μετά την κατάθεση των εγγράφων στο Προξενικό τμήμα.

Τα στοιχεία του λογαριασμού της Πρεσβείας:

ALPHA BANK ΠΡΕΣBΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ IBAN - GR12 0140 2020 2020 0200 2001 472 SWIFT - CRBAGRAAXXX

Σύμφωνα με τον παράγραφο 7, άρθρο 554 του Φορολογικού κώδικα της Δημοκρατίας του Καζακστάν, που εγκρίθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της Δημοκρατίας του Καζακστάν № 99-IV από 10 Δεκεμβρίου του 2008, τα προξενικά τέλη που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να μην πραγματοποιείτε τις πληρωμές ένα δεν εξετάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, τα τέλη που πρέπει να πληρώσετε καθώς επίσης και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού.

Created at : 6.04.2017, 17:05, Updated at : 6.04.2017, 17:05