Διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου (Visa) Στο Καζακστάν

Αίτηση για visa

Οι αλλοδαποί υπήκοοι (συμπεριλαμβανομένων και Ελλήνων υπηκόων) και τα πρόσωπα χωρίς υπηκοότητα χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην επικράτεια της Δημοκρατίας του Καζακστάν, εκτός αν άλλως ορίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με τη Δημοκρατία του Καζακστάν.

Για τους Έλληνες υπήκοους, κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων, δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου σε περίπτωση επίσκεψής τους στην Δημοκρατία του Καζακστάν με διάρκεια έως 90 ημέρες. Η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της Ελληνικής Κυβέρνησης για την κατάργηση των διαδικασιών θεώρησης εισόδου για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων τέθηκε σε ισχύ στις 4 Ιουλίου 2013.

Για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου για την Δημοκρατία του Καζακστάν και για την παράταση της διάρκειας τους είναι απαραίτητα τα εξής:
1. Έγγραφη αίτηση από εμπορικά νομικά πρόσωπα, σύμφωνη με τη καθορισμένη νομοθεσία, προς το Προξενικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην πόλη Αστάνα ή στο Υποκατάστημα του Προξενικού τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην πόλη Αλμάτι, σε διεθνείς οργανισμούς, σε αντιπροσωπείες ξένων κρατών, καθώς και σε κυβερνητικούς οργανισμούς της Δημοκρατίας του Καζακστάν (support visa);


2. Αίτηση (γραπτή αναφορά) - δήλωση από τα αλλοδαπά νομικά και φυσικά πρόσωπα στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Ελλάδα (για την καταχώρηση θεωρήσεων μονής εισόδου για τους υπηκόους των κρατών, που αναφέρονται στον Κατάλογο χωρών);


3. Προσωπική πρόσκληση από την Διεύθυνση Μετανάστευσης των Τμημάτων Εσωτερικών Υποθέσεων (στο εξής – ΔΜ ΤΕΥ) των Νομών ή των πόλεων του Καζακστάν για τους ξένους υπηκόους, που εισέρχονται στη Δημοκρατία του Καζακστάν για προσωπικές υποθέσεις. Η προσωπική πρόσκληση εισόδου συντάσσεται από τα όργανα εσωτερικών υποθέσεων της Δημοκρατίας του Καζακστάν εντός 90 ημερών.

Προσοχή! Ο κατάλογος των χωρών των οποίων οι υπήκοοι, στην περίπτωση της έκδοσης θεώρησης μονής εισόδου με διάρκεια έως 30 ημερών απαλλάσσονται από την υποχρεωτική έκδοση θεώρησης εισόδου από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν, είναι διαθέσιμος εδώ).

Τυχόν εξαιρέσεις ή προνομία, λόγω προαγοράς εισιτηρίων κλπ. δεν προβλέπονται. Τα έγγραφα για την παραλαβή της θεώρησης εισόδου, πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση για το Καζακστάν.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΙΖΑ - εκδίδεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών!
Η προθεσμία επεξεργασίας των εγγράφων ανακοινώνεται μετά την υποβολή τους στο Προξενικό Τμήμα. Ο χρόνος για την εξέταση των αιτήσεων για θεώρηση εισόδου είναι 5 εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο, για λόγους που δεν οφείλονται στο προξενικό τμήμα, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο. Ως εκ τούτου, το Προξενικό Τμήμα δεν εγγυάται την ημερομηνία έκδοσης θεώρησης εισόδου και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ζημίες, που δύναται να προκύψουν λόγω της καθυστέρησης έκδοσης visa ή λόγω τυχόν απορριπτικής απόφασης.

Η αίτηση για την έκδοση θεώρησης εισόδου κατατίθεται αυτοπροσώπως. Σε ορισμένες περιπτώσεις (αναπηρίας, γήρατος κλπ.), ο εκπρόσωπος του αιτούντος μπορεί να υποβάλλει εξ' ονόματος του στο προξενικό τμήμα τα έγγραφα μαζί με συμβολαιογραφικά επικυρωμένο πληρεξούσιο καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου υποβάλλονται τα έγγραφα. Όλα τα έγγραφα που είναι στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να μεταφραστούν στη ρωσική από μεταφραστικό γραφείο.

Προσοχή! Μετά την παραλαβή της θεώρησης εισόδου από το Προξενικό Τμήμα, θα πρέπει να ελέγξετε την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων και της ημερομηνίας αναχώρησης. Παρακαλείστε να έχετε υπόψη, ότι το Προξενικό Τμήμα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που δύναται να έχουν προκληθεί λόγω πιθανών σφαλμάτων κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων για βίζα.

Το Προξενικό γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα έγγραφα, εάν είναι απαραίτητο, να καλέσει σε συνέντευξη τα πρόσωπα, που αιτούνται θεώρηση εισόδου, καθώς και να αρνηθεί τη χορήγηση θεώρησης εισόδου χωρίς αιτιολόγηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ:

Οι θεωρήσεις εισόδου για «προσωπική» χρήση (G1, G2, G3) χορηγούνται στους ακόλουθους αλλοδαπούς υπηκόους:

1) σε καζάκους υπηκόους και στα μέλη των οικογενειών τους (G-1);
Κατάλογος δικαιολογητικών

2) στους υπηκόους των χωρών, που αναφέρονται στον Κατάλογο Χωρών (G-1);
Κατάλογος δικαιολογητικών

3) σε αλλοδαπούς υπηκόους, που μεταβαίνουν στη Δημοκρατία του Καζακστάν με πρόσκληση από υπήκοους της Δημοκρατίας του Καζακστάν, από αλλοδαπούς υπηκόους ή από πρόσωπα χωρίς υπηκοότητα, που διαμένουν μόνιμα στο Καζακστάν, σε ανταπόκριση με το Υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν (G-1).
Κατάλογος δικαιολογητικών

4) σε αλλοδαπούς υπηκόους, που απευθύνονται προς τη Δημοκρατία του Καζακστάν για να συναντήσουν πρόσωπα, που εκτίουν ποινές σε φυλακές της Δημοκρατίας του Καζακστάν βάσει απόφασης του Ποινικού–Σωφρονιστικού Συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας του Καζακστάν (G-1).
Κατάλογος δικαιολογητικών

5) σε αλλοδαπούς υπηκόους, που μεταβαίνουν στη Δημοκρατία του Καζακστάν για κηδείες ή λόγω ασθένειας μελών της οικογενείας τους/συγγενών τους (G-1).
Κατάλογος δικαιολογητικών

6) σε αλλοδαπούς υπηκόους-μετανάστες από τη Δημοκρατία του Καζακστάν (G-1).
Κατάλογος δικαιολογητικών

7) σε αλλοδαπούς υπηκόους, που εισέρχονται στη Δημοκρατία του Καζακστάν μαζί με συζύγους και τέκνα (συμπεριλαμβανομένων και υιοθετημένων τέκνων ή τέκνων υπό την κηδεμονία τους) ή γονείς (κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα), οι οποίοι είναι υπήκοοι της Δημοκρατίας του Καζακστάν (G-1).
Κατάλογος δικαιολογητικών

8) σε αλλοδαπούς υπηκόους, που εισέρχονται στη Δημοκρατία του Καζακστάν για την υιοθεσία τέκνων υπηκόων της Δημοκρατίας του Καζακστάν (G-3).
Κατάλογος δικαιολογητικών

  1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Για τα πρόσωπα, που εισέρχονται στη Δημοκρατία του Καζακστάν με επιχειρηματικούς σκοπούς, εκδίδεται θεώρηση εισόδου κατηγορίας «D1», «D2», «D3», «D4», «D5», «D6», «D7», «D8».
Η επιχειρησιακή θεώρηση δεν χορηγείται σε αλλοδαπά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να μεταβούν στο Καζακστάν με σκοπό την εργασία. Για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πρέπει να εκδοθεί στον αιτούντα η αντίστοιχη βίζα κατηγορίας «για εργασία» (σε περίπτωση ανάγκης, αίτηση για θεώρηση εργασίας).

Η επιχειρησιακή θεώρηση μονής εισόδου κατηγορίας «D1», με διάρκεια έως 30 ημέρες, εκδίδεται στους υπηκόους των χωρών, που αναφέρονται στον Κατάλογο Χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στη Δημοκρατία του Καζακστάν με επιχειρηματικούς σκοπούς (για συμμετοχή σε συνέδρια, συμπόσια, φόρουμ, εκθέσεις, συναυλίες, πολιτιστικές, επιστημονικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις, διαλέξεις και παραδόσεις μαθημάτων στα σχολεία κτλ.).
Κατάλογος δικαιολογητικών

Οι επιχειρησιακές θεωρήσεις των κατηγοριών «D2», «D3», «D4», «D5», «D6», «D7», «D8» χορηγούνται για μονή και πολλαπλή είσοδο μόνο βάσει visa support ή βάσει της διεθνούς αρχής αμοιβαιότητας.

  1. ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Για τα πρόσωπα, που μεταβαίνουν στη Δημοκρατία του Καζακστάν με σκοπό την εργασία, χορηγούνται θεωρήσεις εισόδου των κατηγοριών «M1», «M2», «M3», «M4» και «M5».
Θεώρηση εισόδου κατηγορίας «M1» εκδίδεται:
1) σε πρόσωπα, τα οποία εισέρχονται στη Δημοκρατία του Καζακστάν με σκοπό την εργασία, βάσει άδειας, που έχει χορηγηθεί στον αλλοδαπό εργάτη για εργασία ή στον εργοδότη για την πρόσληψη αλλοδαπού προσωπικού.
2) σε πρόσωπα, που απευθύνονται στη Δημοκρατία του Καζακστάν για εργασία, για τα οποία, σύμφωνα με τη Νομοθεσία του Καζακστάν ή τις Διεθνείς Συμβάσεις, των οποίων αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος η χώρα, δεν απαιτείται χορήγηση άδειας εργασίας ή άδειας πρόσληψης αλλοδαπού προσωπικού.
Κατάλογος δικαιολογητικών

Θεώρηση εισόδου κατηγορίας «M2» χορηγείται σε εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, η οποία απευθύνεται προς τη Δημοκρατία του Καζακστάν με σκοπό την εργασία με βίζα κατηγορίας «?1». Η διάρκεια της βίζας της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της βίζας του κύριου μέλους της οικογενείας, που διαθέτει βίζα κατηγορίας «M1».
Κατάλογος δικαιολογητικών

Όροι χορήγησης άδειας εργασίας στην Καζακστάν!
Λεπτομέρειες στηνιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εργασίας και Κοινωνικών Προγραμμάτων της πόλης Αλμάτι.

  1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ «F1»

Για τα πρόσωπα, τα οποία μεταβαίνουν στη Δημοκρατία του Καζακστάν με σκοπό τον τουρισμό, χορηγείται βίζα τύπου «F1» κατόπιν υποβολής ενός από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Visa support κατόπιν επιβεβαίωσης για την παραλαβή της θεώρησης από φορέα, που λειτουργεί ως πρακτορείο ή γραφείο τουρισμού, ή
2. Αίτηση από υπήκοο χώρας, που συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο των χωρών, για θεώρηση μονής ή διπλής εισόδου διαρκείας 30 ημερών.

Οι τουριστικές βίζες κατηγορίας «F1», που χορηγούνται στους υπηκόους των χωρών, που αναφέρονται στον Κατάλογο χωρών, εκδίδονται κατόπιν αίτησης (έγγραφης δήλωσης) χωρίς πρόσκληση και visa support, βάσει των απαιτήσεων της ισχύουσας Νομοθεσίας της Δημοκρατίας του Καζακστάν.
Κατάλογος δικαιολογητικών

  1. TRANSIT VISA «H1»

Στα πρόσωπα, τα οποία περνούν τράνζιτ από την επικράτεια της Δημοκρατίας του Καζακστάν, εκδίδονται θεωρήσεις εισόδου κατηγορίας «H1».
Βίζα κατηγορίας «H1» χορηγείται κατόπιν αίτησης (έγγραφης δήλωσης) και υποβολής των ταξιδιωτικών εγγράφων, των θεωρήσεων ή άλλων δικαιολογητικών, που επιτρέπουν την είσοδο στην χώρα προορισμού.
Κατάλογος δικαιολογητικών

Η καταχώριση των αλλοδαπών υπήκοων στους φορείς εσωτερικών υποθέσεων, πρέπει να πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την άφιξη τους στη Δημοκρατία του Καζακστάν. Στη διαδικασία καταχώρισης έχουν γίνει οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Οι υπήκοοι των χωρών, που αναφέρονται στον Κατάλογο χωρών, μπορούν να καταχωρίσουν τα διαβατήρια τους κατά την έκδοση της θεώρησης εισόδου στις Προξενικές Αρχές του Καζακστάν στο εξωτερικό ή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία διασυνοριακού ελέγχου διαβατηρίων στους διεθνείς αερολιμένες του Καζακστάν. Εφόσον έχει γίνει καταχώριση του διαβατηρίου στις Προξενικές Αρχές του Καζακστάν στο εξωτερικό ή στα σημεία ελέγχου στους διεθνείς αερολιμένες του Καζακστάν, δεν είναι απαραίτητη η καταχώριση και στην Αστυνομία.


Σε περίπτωση που ένας αλλοδαπός υπήκοος δεν καταφέρει να καταχωρισθεί στα διασυνοριακά σημεία ελέγχου ή στις Προξενικές Αρχές του Καζακστάν στο εξωτερικό, έχει δικαίωμα να καταχωρισθεί στην Αστυνομία Μετανάστευσης στον τόπο διαμονής του.

Ποσά προξενικών τελών έκδοσης θεώρησης εισόδου στη Δημοκρατία του Καζακστάν


Created at : 6.04.2017, 17:50, Updated at : 6.04.2017, 17:50