Πρεσβεία

Γραμματέας του Πρέσβη:
Τηλ.: +30 210 6547765 (101)
Φαξ: +30 210 6518821
E-mail: athens@mfa.kz, athens.kazembassy@gmail.com

Τιμούρ ΣΟΥΛΤΑΝΓΚΟΖΙΝ
Πολιτικός Σύμβουλος
+30 210 6541870, t.sultangozhin@mfa.kz

Ισλαμβέκ ΡΑΙΜΟΒ
Εμπορικός Σύμβουλος & Πρόξενος
+30 210 6531629, i.raimov@mfa.kz

Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 19.11.2019, 16:30