«Κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ του Καζακστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας εκδόθηκε ο Νόμος για την κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφετέρου. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, η οποία διεξήχθη στις 8 Νοεμβρίου 2017, ο νόμος για την κύρωση ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα.

Η συγκεκριμένη Συμφωνία που υπογράφτηκε στην Αστάνα στις 21 Δεκεμβρίου του 2015 μεταξύ του Καζακστάν και της ΕΕ είναι στην πραγματικότητα ένα μοναδικό έγγραφο της δεύτερης γενιάς, το οποίο δημιούργησε τη βάση για την προσέλκυση των διμερών σχέσεων Καζακστάν-Ευρώπης σε ποιοτικά νέα επίπεδα.

Η πλήρης κύρωσή του από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η πλήρης έναρξη σε ισχύ θα μεγιστοποιήσουν και θα ενισχύσουν το φάσμα της συνεργασίας. Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός, οικονομικός και επενδυτικός εταίρος του Καζακστάν και το διμερές εμπόριο δείχνει τη θετική δυναμική.

Η νέα Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν δημιουργεί επίσης τις καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και της προστασίας των αμοιβαίων επενδύσεων και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεδομένου ότι η νέα συμφωνία καλύπτει 29 τομείς συνεργασίας, η Ελλάδα και το Καζακστάν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το σύγχρονο νομικό πλαίσιο για διάλογο σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Created at : 23.11.2017, 11:40, Updated at : 23.11.2017, 11:40