Συμβατική βάση

Μεταξύ του Καζακστάν και της Ελλάδας ισχύουν οι ακόλουθες διακρατικές και διακυβερνητικές διεθνείς συμφωνίες: Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία, Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης εισόδου για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων.

Από την αρχή του 2017 υπό την εξέταση βρίσκονται 14 νέα έργα των διμερών εγγράφων του Καζακστάν και της Ελλάδας (συμφωνίες και μνημόνια). Πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έγκριση και υπογραφή τους.

Σε αυτό το πνεύμα, στις 24 Μαΐου του 2017 στην Αστάνα υπογράφτηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας της Δημοκρατίας του Καζακστάν και της Γενικής Εισαγγελίας του Άρειου Πάγου της Ελληνικής Δημοκρατίας (διυπηρεσιακό).


Created at : 6.11.2016, 18:50, Updated at : 7.11.2016, 16:59